Főmenü

Mini Frontpage

 

 Latest News+

{loadmodule mod_latestnewsplusdate,Latest News +}

 

Legrissebb híreink Evo Frontpage

 

 Hírek Latest News Enhanced első

Hírek

 • P 01 márc. 2019 07:31

  Felhívás a tankötelessé váló gyerekek iskolai beíratására

  FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. A gyermek felvételéről az igazgató dönt.Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a döntéshozó intézményhez benyújtva - a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. Mit kell tudni a beíratásról?A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni alakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozás időpontja: 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni. Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • K 26 febr. 2019 11:22

  Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató

  Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató   Tisztelt Szülők!   A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a 2019/2020. tanévben induló hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan az egyházak meghatalmazott képviselői szóbeli tájékoztatást is szeretnének adni a szülők részére arról, hogy az oktatást milyen módon szervezik meg.   A szülői tájékoztatás időpontja: 2019. március 8. (péntek) 16.00 óra.   Helyszíne: az iskola ebédlője
 • H 18 febr. 2019 07:31

  Nyílt napok programjai a Lázárban

 • Cs 14 febr. 2019 12:24

  Óvodából iskolába

  Óvodából iskolába  Iskolás lesz a gyermekünk Az iskolaérettség kérdései Az előadás anyagának megtekintéséhez kattintson a képre!
 • Cs 14 febr. 2019 11:36

  Iskolanyitogató 2019/2020

      Iskolanyitogató 2019/2020 Az előadás letöltéséhez kattintson a képre!
 • Cs 14 febr. 2019 07:23

  Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató

  2019. február 05. közös szülői értekezlet Tanker- Csili Bemutatkozás A GAMESZ feladata a 6 melegítő konyha üzemeltetése és az összes étkezéssel kapcsolatos feladatok, előírások betartása/ betartatása.A HACCP kézikönyv megtalálható a honlapunkon is minden konyhánkra vonatkozóan, bárki számára hozzáférhető módon. Étkezési díjak az iskolákban 2019. március 01-től: Az egyszeri étkezés díja: 439.- Ft/nap, a háromszori 634.- Ft/napa kerületen kívüli egyszeri: 493.- Ft, a háromszori: 711.- Ft.   Ha nincs kerületi bejelentett állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, akkor számít kerületen kívülinek!Az étkezés beszállítója a Pensio Magyarország, velük van az Önkormányzatnak szerződése.A térítésmentes ( nullás ) étkezéshez szükséges a szociális osztály által kiadott határozat leadása, illetve a havonkénti aláírás.A diétás étkezéshez szükséges a szakorvosi szakvélemény leadása a gazdasági ügyintézőnek, mi továbbítjuk a Pensio dietetikusának, ők elbírálás után értesítik a szülőt, hogy van - e lehetőség a diétára. Fizetési lehetőségek: • készpénzes étkezés befizetés , ez helyileg mindig a gyermek iskolájában történik, a befizetés ideje a Pesterzsébet újságban mindig megjelenik, az iskola bejáratához ki van függesztve, valamint a GAMESZ honlapján is megjelenítésre kerül. Minden hónapban 2 alkalommal van fizetési lehetőség, a fő befizetés mindig az adott napon reggel 07-től, a pótbefizetés mindig délután történik. • lehet átutalással is fizetni, igazából ezt preferáljuk, mert gyorsabb és a nap bármely szakaszában megteheti a szülő, kényelmesen akár otthonról, akár a munkahelyéről. Az Önök által általa megadott elektronikus címre kiküldünk egy értesítőt, hogy mennyit kell, hogy utaljon, mindig be kell tartani az utalási határidőt, hogy a gyermek tudjon ebédelni, A GAMESZ költségvetési számlája : Raiffeisen bank12001008-01510879-00100008Utalásnál meg kell jeleníteni a közleményben a tanuló nevét, iskoláját, osztályát Étkezés lemondás   Minden kedves szülő figyelmébe ajánljuk a GAMESZ weboldalát: www.gesz20ker.hu, ahol az aktuális étlap, a befizetések napja és néhány tájékoztató jellegű adat is megtalálható. A honlapunkon kifejlesztettünk egy olyan kényelmi funkciót, mellyel a szülő a gyermeke étkezéslemondásait a fotelből intézheti és fel is tudja rendelni, ha már tudja, hogy mikorra lesz iskolaképes a gyermek. Mindig reggel 09 óráig van lehetősége a szülőnek lemondani a másnapi étkezést, akár a webes felületen, akár telefonon.Ahhoz, hogy a webes felületen le tudjon mondani illetve fel tudjon rendelni, regisztrálni kell Önöknek, ebben a gazdasági ügyintézők mindenkinek gyakorlati segítséget nyújtanak. Gazdasági ügyintézőink elérhetőségei Ady és Lázár iskola gazdaságisa : Tóth Veronikatel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 30 563 9181Hajós és József Attila gazdaságisa: Török Anikótel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 30 582 1470Gyulai és Zrínyi gazdaságisa : Katonáné Bihari Cecíliatel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 30 6740981A gazdaságisok telefonjai csak 7.30-16 óráig élnek, pénteken csak 08-13.30-ig.A gazdasági iroda vonalas telefonszáma : 421-1074   Nyári napközis tábor   Biztosan hallottak már a kedves szülők a nyári táborról, ez általában 7 hét ( az idén 2019. július 01-től 2019. augusztus 16-ig tart) és jellemzően az 1-4 osztályos gyermekek jöhetnek csak. Ennek üzemeltetése is a GAMESZ feladata, akár a műsor, programszervezés, akár az étkezés lebonyolítása, vagy a pedagógusokkal és pedagógia asszisztensekkel történő megbízási szerződés kötése.Nagyon sok család gondját megoldja a nyári tábor, ahol 07 órától 17 óráig tartózkodhat a gyermek, 3x1 étkezést kapnak, mellé még fagyival és gyümölccsel is szoktunk nekik kedveskedni, és minden napra konkrét program várja őket. Néhányat a tavalyi tábori programokból s teljesség igénye nélkül: uszoda látogatás, arborétumi kirándulás, csokoládégyárban látogatás, múzeumjátszótér, pingpongozás, hokizás, versenyek, vetélkedők, infralövészet, stb.Minden évben más iskola ad helyet a tábornak, még az ideit nem egyeztettem meg a Tankerületi Igazgató Úrral, de még van is rá időnk.   Kérem Önöket, ha bármi jelezni valójuk van akár a konyhai feladatainkkal illetve munkatársaimmal kapcsolatban, kérem tiszteljenek meg, hogy írnak, hívnak, hogy meg tudjuk oldani. Horváthné Sebők Teréz            igazgatóEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 421-1070, +36 20 450 4340
 • P 18 jan. 2019 09:24

  Meghívó szülői fórumra

 • Sze 02 jan. 2019 16:45

  Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő (2)

    December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője. Két lázáros csapat is bejutott.A 3. osztályos korcsoportban összesen 1118 csapat versenyzett. Közülük 27 jutott be a döntőbe.   A mi csapatunk 3. helyezést ért el.   A csapat tagjai: Benedek Viktória, Ilyés László, Jó Bendegúz, Mód Boglárka Felkészítőjük Papp Marcella. https://www.bolyaiverseny.hu/magyar/index.htm          
 • K 01 jan. 2019 11:21

  A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője (2)

  December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője. Két lázáros csapat is bejutott.   A 7. osztályos általános iskolás korcsoportban összesen 946 csapat indult. Közülük 26 jutott be a döntőbe. A mi 7. a osztályos csapatunk   I. helyezést ért el,   azaz megnyerte az országos versenyt meggyőző fölénnyel. (13 ponttal szereztek többet, mint a 2. helyezett.)   A csapat tagjai: Berkenyei Nikolett, Horváth Árpád, Miskey Roland, Nyúl Dániel Felkészítőjük: Róthné Géczy Veronika   Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a (6 és 8 osztályos) gimnáziumok versenyét is mi nyertük volna (akiknek írásbeli és szóbeli feladatai is azonosak az általános iskoláéval, de külön értékelik őket). Három ponttal szereztünk többet, mint az országos I. helyezést elért gimnáziumi csapat.    
 • Sze 19 dec. 2018 10:49

  Karácsonyi koncert 2018.

  A koncert képeit és az ott készült videót az alábbi linkekre kattintva tekintheti meg:   Képek   Videó    
 • V 23 szept. 2018 06:41

  MÜPA partneriskola lettünk

 • Szo 22 szept. 2018 05:08

  Kréta e-Napló jelszó és felhasználói név

  Kedves Szülők! A Kréta napló felületére az alábbi módon léphetnek fel:Felhasználónév: Gyermek oktatási azonosítója (diákigazolványról leolvasható)Jelszó: Gyerek születési dátum kötőjelekkel, pl.: 2001-01-19
 • Szo 17 febr. 2018 17:43

  Iskolánk a legjobb 100 budapesti iskola között!

  A legjobbiskola.hu oldalon az iskolák összehasonlításánál a következő grafikonokat találtuk:   XX. kerületi iskolák     Iskolák 5 km-es sugarú körben
 • Szo 17 febr. 2018 17:29

  Írásbeli felvételi eredmények 2018. február

  Nyolcadikosaink harmada évek óta gimnáziumokba jelentkezik sikeresen. A legjobb középiskolákban is több volt lázáros diák tanul jelenleg. (Például az Eötvösben, a Fazekasban, a Karinthyban is.) Az idei felvételi során jóval többen jelentkeztek gimnáziumokba mint eddig (tanulóink 66%-a). Az írásbelin elért átlagpontszámuk a következő: Magyar: 42,09 pontMatematika: 27,97 pont A megjelent adatok alapján az országos átlag a következő: Magyar: 32,9 pont pontMatematika: 18,3 pont Reméljük a szóbeliken is magasan az átlag felett teljesítenek majd. Gratulálunk!
 • Cs 18 máj. 2017 08:56

  Internetes ebédlemondás

  TÁJÉKOZTATÓ az intézményi étkeztetésről Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2017. május 15-étől elindult az étkezési programunk internetes felülete, mely a www.gesz20ker.hu honlapon keresztül érhető el. Terveink szerint praktikus lehetőséget biztosít gyermeke étkezésének elektronikus lemondásához. A bevezetés gördülékeny kivitelezése érdekében szükség van az Önök együttműködő támogatására is, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja ezen a lehetőséget igénybe venni. Az internetes felület bevezetésével kapcsolatos legfontosabb információk és kitöltendő dokumentum: Az online felület használata előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatot honlapunkról vagy  gyermeke oktatási intézményéből szerezheti be, melyet kitöltve gyermeke oktatási  intézményének gazdasági ügyintézője elektronikus levelezési címére kell eljuttatnia: Ady Endre Általános Iskola                         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tátra Téri Általános Iskola                           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hajós Alfréd Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. József Attila Általános Iskola                      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Lázár Vilmos Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Vörösmarty Mihály Általános Iskola       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Zrínyi Miklós Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Gyulai István Általános Iskola                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az online felületre történő belépés regisztráció után lehetséges. Regisztrációt követően Önnek lehetősége nyílik a program segítségével gyermeke megrendelt étkezésének lemondására. Törekvésünk célja, hogy Önök a lehető legkényelmesebben intézhessék gyermekük étkezésével kapcsolatos teendőiket, bárhonnan néhány kattintással elérve. Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a honlapon tett elmentett módosítások, (a következő napra) minden nap 9 óráig véglegesítésre kerülnek és az adatok további módosítására egyedi kérés alapján sincs lehetőség! Reméljük az online felület bevezetése elnyeri tetszésüket és a továbbiakban egyszerűbbé és kényelmesebbé tehetjük gyermeke étkezésével kapcsolatos teendőit.   A nyilatkozat (Online felületre történő regisztrációhoz) letöltéséhez kattintson ide!
 • Cs 23 febr. 2017 12:01

  Tájékoztató az egészségügyi ellátásról

  Kedves Szülő! Tájékoztató gyermeke oktatási intézetének iskola-egészségügyi ellátásáról. A nemzeti köznevelésről szóló -2011. évi CXC. - törvény biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben a tanulók ingyenes iskola-egészségügyi ellátását, amit az iskola orvosa és védőnője végez a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról - alapján. A vizsgálatok, illetve kötelező védőoltások időpontjáról és eredményeiről írásban kapnak értesítést. Hiányzás esetén a pótoltás és a vizsgálatok folyamatosan történnek, külön értesítés nélkül. A háziorvoshoz vagy szakorvoshoz irányított tanulók leleteit kérjük visszajuttatni az iskola védőnőjének, orvosának. A testnevelés besoroláshoz szükséges leletek, és oltások ellenőrzéséhez szükséges oltási kiskönyveket, és kitöltött anamnézis lapokat a tanév elején szükséges az iskola védőnőjének eljuttatni.   Általános iskolások vizsgálatai: Egészségügyi tevékenységek, vizsgálatok: Osztályokat érintő vizsgálatok   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. testnevelés besorolás X X X X X X X X Fejtetvesség vizsgálat X X X X X X X X Fogászati szűrővizsgálat X X X X X X X X Anamnézis felvétel X X   X   X   X meglévő oltások ellenőrzése oltási kiskönyv alapján X         X X   DiTap, MMR emlékeztető oltás           X     Hepatitis-B elleni oltás             X   HPV elleni oltás lányoknak             X   Testmagasság mérés   X   X   X   X Testtömeg mérés   X   X   X   X Látásélesség   X   X   X   X Színlátás           X     Hallás   X   X   X   X Vérnyomásmérés   X   X   X   X Mozgásszervek   X   X   X   X Pajzsmirigy       X   X   X teljes orvosi fizikális vizsgálat   X   X   X   X Személyi higiéné   X   X   X   X Iskola-egészségügyi Szolgálat
 • Cs 23 febr. 2017 11:45

  Orvosi rendelés

  Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Iskola-egészségügyi Szolgálata 1205 Bp. Jókai Mór u. 74-76.   ISKOLAORVOSI RENDELŐ Iskolaorvos (helyettesítés): Dr. Laczkó Judit Rendelési idő: kedd: 10-13 Védőnő (helyettesítés): Lehotai Mónika Rendelési idő: kedd: 9-14 Védőnői tanácsadás kedd:9-10, fogadóóra kedd:13-14  
 • Cs 23 febr. 2017 09:49

  Változott az ebédlemondás!

  Kedves Szülők! A Nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt változtatnunk kellett az ebédlemondás rendszerén. 2017. január 1-től kizárólag az adott iskola gazdasági ügyintézőjét tudja hívni akövetkező napi étkezéslemondással kapcsolatban. A reggel legkésőbb 9 óráig bejelentett lemondását tudjuk érvényesíteni a következő napi megrendelésnél. A Lázár Vilmos Általános Iskolaügyintézője: Novákné Erika Mobilszáma: 06/30/563 91 81 Az Önök kényelme érdekében és a torlódások elkerülése miatt nyitottunk egy e-mailfiókotis, amin a lemondást szintén megteheti reggel 09 óráig. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Kérjük, hogy az e-mailben feltétlenül tüntessék fel a gyermek nevét, osztályát és iskoláját akönnyebb beazonosítás érdekében. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. Megragadva az alkalmat, az ünnepekre kellemes pihenést és az új évben nagyon jó egészséget kívánunk kedves mindannyiuknak. Budapest, 2016. december 13. Tisztelettel Horváthné Sebők Teréz Pesterzsébet Önkormányzat GAMESZ igazgató 421-1070
 • Sze 02 nov. 2016 12:23

  Alapítványunk

  A Lázár Vilmos Általános Iskola Alapítványának adószáma: 18066658-1-43

 

írek Latest News Enhanced első

Hírek

 • P 01 márc. 2019 07:31

  Felhívás a tankötelessé váló gyerekek iskolai beíratására

  FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. A gyermek felvételéről az igazgató dönt.Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a döntéshozó intézményhez benyújtva - a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. Mit kell tudni a beíratásról?A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni alakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozás időpontja: 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni. Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • K 26 febr. 2019 11:22

  Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató

  Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató   Tisztelt Szülők!   A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a 2019/2020. tanévben induló hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan az egyházak meghatalmazott képviselői szóbeli tájékoztatást is szeretnének adni a szülők részére arról, hogy az oktatást milyen módon szervezik meg.   A szülői tájékoztatás időpontja: 2019. március 8. (péntek) 16.00 óra.   Helyszíne: az iskola ebédlője
 • H 18 febr. 2019 07:31

  Nyílt napok programjai a Lázárban

 • Cs 14 febr. 2019 12:24

  Óvodából iskolába

  Óvodából iskolába  Iskolás lesz a gyermekünk Az iskolaérettség kérdései Az előadás anyagának megtekintéséhez kattintson a képre!
 • Cs 14 febr. 2019 11:36

  Iskolanyitogató 2019/2020

      Iskolanyitogató 2019/2020 Az előadás letöltéséhez kattintson a képre!
 • Cs 14 febr. 2019 07:23

  Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató

  2019. február 05. közös szülői értekezlet Tanker- Csili Bemutatkozás A GAMESZ feladata a 6 melegítő konyha üzemeltetése és az összes étkezéssel kapcsolatos feladatok, előírások betartása/ betartatása.A HACCP kézikönyv megtalálható a honlapunkon is minden konyhánkra vonatkozóan, bárki számára hozzáférhető módon. Étkezési díjak az iskolákban 2019. március 01-től: Az egyszeri étkezés díja: 439.- Ft/nap, a háromszori 634.- Ft/napa kerületen kívüli egyszeri: 493.- Ft, a háromszori: 711.- Ft.   Ha nincs kerületi bejelentett állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, akkor számít kerületen kívülinek!Az étkezés beszállítója a Pensio Magyarország, velük van az Önkormányzatnak szerződése.A térítésmentes ( nullás ) étkezéshez szükséges a szociális osztály által kiadott határozat leadása, illetve a havonkénti aláírás.A diétás étkezéshez szükséges a szakorvosi szakvélemény leadása a gazdasági ügyintézőnek, mi továbbítjuk a Pensio dietetikusának, ők elbírálás után értesítik a szülőt, hogy van - e lehetőség a diétára. Fizetési lehetőségek: • készpénzes étkezés befizetés , ez helyileg mindig a gyermek iskolájában történik, a befizetés ideje a Pesterzsébet újságban mindig megjelenik, az iskola bejáratához ki van függesztve, valamint a GAMESZ honlapján is megjelenítésre kerül. Minden hónapban 2 alkalommal van fizetési lehetőség, a fő befizetés mindig az adott napon reggel 07-től, a pótbefizetés mindig délután történik. • lehet átutalással is fizetni, igazából ezt preferáljuk, mert gyorsabb és a nap bármely szakaszában megteheti a szülő, kényelmesen akár otthonról, akár a munkahelyéről. Az Önök által általa megadott elektronikus címre kiküldünk egy értesítőt, hogy mennyit kell, hogy utaljon, mindig be kell tartani az utalási határidőt, hogy a gyermek tudjon ebédelni, A GAMESZ költségvetési számlája : Raiffeisen bank12001008-01510879-00100008Utalásnál meg kell jeleníteni a közleményben a tanuló nevét, iskoláját, osztályát Étkezés lemondás   Minden kedves szülő figyelmébe ajánljuk a GAMESZ weboldalát: www.gesz20ker.hu, ahol az aktuális étlap, a befizetések napja és néhány tájékoztató jellegű adat is megtalálható. A honlapunkon kifejlesztettünk egy olyan kényelmi funkciót, mellyel a szülő a gyermeke étkezéslemondásait a fotelből intézheti és fel is tudja rendelni, ha már tudja, hogy mikorra lesz iskolaképes a gyermek. Mindig reggel 09 óráig van lehetősége a szülőnek lemondani a másnapi étkezést, akár a webes felületen, akár telefonon.Ahhoz, hogy a webes felületen le tudjon mondani illetve fel tudjon rendelni, regisztrálni kell Önöknek, ebben a gazdasági ügyintézők mindenkinek gyakorlati segítséget nyújtanak. Gazdasági ügyintézőink elérhetőségei Ady és Lázár iskola gazdaságisa : Tóth Veronikatel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 30 563 9181Hajós és József Attila gazdaságisa: Török Anikótel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 30 582 1470Gyulai és Zrínyi gazdaságisa : Katonáné Bihari Cecíliatel, írnél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 30 6740981A gazdaságisok telefonjai csak 7.30-16 óráig élnek, pénteken csak 08-13.30-ig.A gazdasági iroda vonalas telefonszáma : 421-1074   Nyári napközis tábor   Biztosan hallottak már a kedves szülők a nyári táborról, ez általában 7 hét ( az idén 2019. július 01-től 2019. augusztus 16-ig tart) és jellemzően az 1-4 osztályos gyermekek jöhetnek csak. Ennek üzemeltetése is a GAMESZ feladata, akár a műsor, programszervezés, akár az étkezés lebonyolítása, vagy a pedagógusokkal és pedagógia asszisztensekkel történő megbízási szerződés kötése.Nagyon sok család gondját megoldja a nyári tábor, ahol 07 órától 17 óráig tartózkodhat a gyermek, 3x1 étkezést kapnak, mellé még fagyival és gyümölccsel is szoktunk nekik kedveskedni, és minden napra konkrét program várja őket. Néhányat a tavalyi tábori programokból s teljesség igénye nélkül: uszoda látogatás, arborétumi kirándulás, csokoládégyárban látogatás, múzeumjátszótér, pingpongozás, hokizás, versenyek, vetélkedők, infralövészet, stb.Minden évben más iskola ad helyet a tábornak, még az ideit nem egyeztettem meg a Tankerületi Igazgató Úrral, de még van is rá időnk.   Kérem Önöket, ha bármi jelezni valójuk van akár a konyhai feladatainkkal illetve munkatársaimmal kapcsolatban, kérem tiszteljenek meg, hogy írnak, hívnak, hogy meg tudjuk oldani. Horváthné Sebők Teréz            igazgatóEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 421-1070, +36 20 450 4340
 • P 18 jan. 2019 09:24

  Meghívó szülői fórumra

 • Sze 02 jan. 2019 16:45

  Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő (2)

    December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője. Két lázáros csapat is bejutott.A 3. osztályos korcsoportban összesen 1118 csapat versenyzett. Közülük 27 jutott be a döntőbe.   A mi csapatunk 3. helyezést ért el.   A csapat tagjai: Benedek Viktória, Ilyés László, Jó Bendegúz, Mód Boglárka Felkészítőjük Papp Marcella. https://www.bolyaiverseny.hu/magyar/index.htm          
 • K 01 jan. 2019 11:21

  A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője (2)

  December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője. Két lázáros csapat is bejutott.   A 7. osztályos általános iskolás korcsoportban összesen 946 csapat indult. Közülük 26 jutott be a döntőbe. A mi 7. a osztályos csapatunk   I. helyezést ért el,   azaz megnyerte az országos versenyt meggyőző fölénnyel. (13 ponttal szereztek többet, mint a 2. helyezett.)   A csapat tagjai: Berkenyei Nikolett, Horváth Árpád, Miskey Roland, Nyúl Dániel Felkészítőjük: Róthné Géczy Veronika   Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a (6 és 8 osztályos) gimnáziumok versenyét is mi nyertük volna (akiknek írásbeli és szóbeli feladatai is azonosak az általános iskoláéval, de külön értékelik őket). Három ponttal szereztünk többet, mint az országos I. helyezést elért gimnáziumi csapat.    
 • Sze 19 dec. 2018 10:49

  Karácsonyi koncert 2018.

  A koncert képeit és az ott készült videót az alábbi linkekre kattintva tekintheti meg:   Képek   Videó    
 • V 23 szept. 2018 06:41

  MÜPA partneriskola lettünk

 • Szo 22 szept. 2018 05:08

  Kréta e-Napló jelszó és felhasználói név

  Kedves Szülők! A Kréta napló felületére az alábbi módon léphetnek fel:Felhasználónév: Gyermek oktatási azonosítója (diákigazolványról leolvasható)Jelszó: Gyerek születési dátum kötőjelekkel, pl.: 2001-01-19
 • Szo 17 febr. 2018 17:43

  Iskolánk a legjobb 100 budapesti iskola között!

  A legjobbiskola.hu oldalon az iskolák összehasonlításánál a következő grafikonokat találtuk:   XX. kerületi iskolák     Iskolák 5 km-es sugarú körben
 • Szo 17 febr. 2018 17:29

  Írásbeli felvételi eredmények 2018. február

  Nyolcadikosaink harmada évek óta gimnáziumokba jelentkezik sikeresen. A legjobb középiskolákban is több volt lázáros diák tanul jelenleg. (Például az Eötvösben, a Fazekasban, a Karinthyban is.) Az idei felvételi során jóval többen jelentkeztek gimnáziumokba mint eddig (tanulóink 66%-a). Az írásbelin elért átlagpontszámuk a következő: Magyar: 42,09 pontMatematika: 27,97 pont A megjelent adatok alapján az országos átlag a következő: Magyar: 32,9 pont pontMatematika: 18,3 pont Reméljük a szóbeliken is magasan az átlag felett teljesítenek majd. Gratulálunk!
 • Cs 18 máj. 2017 08:56

  Internetes ebédlemondás

  TÁJÉKOZTATÓ az intézményi étkeztetésről Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2017. május 15-étől elindult az étkezési programunk internetes felülete, mely a www.gesz20ker.hu honlapon keresztül érhető el. Terveink szerint praktikus lehetőséget biztosít gyermeke étkezésének elektronikus lemondásához. A bevezetés gördülékeny kivitelezése érdekében szükség van az Önök együttműködő támogatására is, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja ezen a lehetőséget igénybe venni. Az internetes felület bevezetésével kapcsolatos legfontosabb információk és kitöltendő dokumentum: Az online felület használata előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatot honlapunkról vagy  gyermeke oktatási intézményéből szerezheti be, melyet kitöltve gyermeke oktatási  intézményének gazdasági ügyintézője elektronikus levelezési címére kell eljuttatnia: Ady Endre Általános Iskola                         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tátra Téri Általános Iskola                           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hajós Alfréd Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. József Attila Általános Iskola                      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Lázár Vilmos Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Vörösmarty Mihály Általános Iskola       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Zrínyi Miklós Általános Iskola                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Gyulai István Általános Iskola                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az online felületre történő belépés regisztráció után lehetséges. Regisztrációt követően Önnek lehetősége nyílik a program segítségével gyermeke megrendelt étkezésének lemondására. Törekvésünk célja, hogy Önök a lehető legkényelmesebben intézhessék gyermekük étkezésével kapcsolatos teendőiket, bárhonnan néhány kattintással elérve. Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a honlapon tett elmentett módosítások, (a következő napra) minden nap 9 óráig véglegesítésre kerülnek és az adatok további módosítására egyedi kérés alapján sincs lehetőség! Reméljük az online felület bevezetése elnyeri tetszésüket és a továbbiakban egyszerűbbé és kényelmesebbé tehetjük gyermeke étkezésével kapcsolatos teendőit.   A nyilatkozat (Online felületre történő regisztrációhoz) letöltéséhez kattintson ide!
 • Cs 23 febr. 2017 12:01

  Tájékoztató az egészségügyi ellátásról

  Kedves Szülő! Tájékoztató gyermeke oktatási intézetének iskola-egészségügyi ellátásáról. A nemzeti köznevelésről szóló -2011. évi CXC. - törvény biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben a tanulók ingyenes iskola-egészségügyi ellátását, amit az iskola orvosa és védőnője végez a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet - az iskola-egészségügyi ellátásról - alapján. A vizsgálatok, illetve kötelező védőoltások időpontjáról és eredményeiről írásban kapnak értesítést. Hiányzás esetén a pótoltás és a vizsgálatok folyamatosan történnek, külön értesítés nélkül. A háziorvoshoz vagy szakorvoshoz irányított tanulók leleteit kérjük visszajuttatni az iskola védőnőjének, orvosának. A testnevelés besoroláshoz szükséges leletek, és oltások ellenőrzéséhez szükséges oltási kiskönyveket, és kitöltött anamnézis lapokat a tanév elején szükséges az iskola védőnőjének eljuttatni.   Általános iskolások vizsgálatai: Egészségügyi tevékenységek, vizsgálatok: Osztályokat érintő vizsgálatok   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. testnevelés besorolás X X X X X X X X Fejtetvesség vizsgálat X X X X X X X X Fogászati szűrővizsgálat X X X X X X X X Anamnézis felvétel X X   X   X   X meglévő oltások ellenőrzése oltási kiskönyv alapján X         X X   DiTap, MMR emlékeztető oltás           X     Hepatitis-B elleni oltás             X   HPV elleni oltás lányoknak             X   Testmagasság mérés   X   X   X   X Testtömeg mérés   X   X   X   X Látásélesség   X   X   X   X Színlátás           X     Hallás   X   X   X   X Vérnyomásmérés   X   X   X   X Mozgásszervek   X   X   X   X Pajzsmirigy       X   X   X teljes orvosi fizikális vizsgálat   X   X   X   X Személyi higiéné   X   X   X   X Iskola-egészségügyi Szolgálat
 • Cs 23 febr. 2017 11:45

  Orvosi rendelés

  Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Iskola-egészségügyi Szolgálata 1205 Bp. Jókai Mór u. 74-76.   ISKOLAORVOSI RENDELŐ Iskolaorvos (helyettesítés): Dr. Laczkó Judit Rendelési idő: kedd: 10-13 Védőnő (helyettesítés): Lehotai Mónika Rendelési idő: kedd: 9-14 Védőnői tanácsadás kedd:9-10, fogadóóra kedd:13-14  
 • Cs 23 febr. 2017 09:49

  Változott az ebédlemondás!

  Kedves Szülők! A Nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt változtatnunk kellett az ebédlemondás rendszerén. 2017. január 1-től kizárólag az adott iskola gazdasági ügyintézőjét tudja hívni akövetkező napi étkezéslemondással kapcsolatban. A reggel legkésőbb 9 óráig bejelentett lemondását tudjuk érvényesíteni a következő napi megrendelésnél. A Lázár Vilmos Általános Iskolaügyintézője: Novákné Erika Mobilszáma: 06/30/563 91 81 Az Önök kényelme érdekében és a torlódások elkerülése miatt nyitottunk egy e-mailfiókotis, amin a lemondást szintén megteheti reggel 09 óráig. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Kérjük, hogy az e-mailben feltétlenül tüntessék fel a gyermek nevét, osztályát és iskoláját akönnyebb beazonosítás érdekében. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. Megragadva az alkalmat, az ünnepekre kellemes pihenést és az új évben nagyon jó egészséget kívánunk kedves mindannyiuknak. Budapest, 2016. december 13. Tisztelettel Horváthné Sebők Teréz Pesterzsébet Önkormányzat GAMESZ igazgató 421-1070
 • Sze 02 nov. 2016 12:23

  Alapítványunk

  A Lázár Vilmos Általános Iskola Alapítványának adószáma: 18066658-1-43

 

Legfrissebb híreink Bt Contentslider

 

News Shop Pro

Felhívás a tankötelessé váló gyerekek iskolai beíratására

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására A nemzeti köznevelé...

Read more

Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató

Hit- és erkölcstan szóbeli tájékoztató   Tisztelt Szülők!   A 20/2...

Read more

Óvodából iskolába

Óvodából iskolába  Iskolás lesz a gyermekünk Az iskolaérettség kérdései ...

Read more

Iskolanyitogató 2019/2020

    Iskolanyitogató 2019/2020 Az előadás letöltéséhez kattintson ...

Read more

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató

2019. február 05. közös szülői értekezlet Tanker- Csili Bemutatkozás A GAM...

Read more

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő (2)

  December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos...

Read more

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntője (2)

December 8-án, szombaton volt a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő...

Read more

Karácsonyi koncert 2018.

A koncert képeit és az ott készült videót az alábbi linkekre kattintva tekinthet...

Read more

Kréta e-Napló jelszó és felhasználói név

Kedves Szülők! A Kréta napló felületére az alábbi módon léphetnek fel:Felhaszná...

Read more

Iskolánk a legjobb 100 budapesti iskola között!

A legjobbiskola.hu oldalon az iskolák összehasonlításánál a következő grafikon...

Read more

Írásbeli felvételi eredmények 2018. február

Nyolcadikosaink harmada évek óta gimnáziumokba jelentkezik sikeresen. A legjobb ...

Read more

Internetes ebédlemondás

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi étkeztetésről Tisztelt Szülők! Örömmel értesítjük...

Read more

Tájékoztató az egészségügyi ellátásról

Kedves Szülő! Tájékoztató gyermeke oktatási intézetének iskola-egészségügyi ell...

Read more

Orvosi rendelés

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Iskola-egészség...

Read more

Változott az ebédlemondás!

Kedves Szülők! A Nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt változtatnunk kell...

Read more

Alapítványunk

A Lázár Vilmos Általános Iskola Alapítványának adószáma: 18066658-1-43...

Read more

A fejléc és a képek Holczapfel Zsuzsanna tanárnő munkái. Web programozás: Főző Attila

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.