Főmenü

Arany János toldi dia illusztracio focuspoint 926x504
A digitális témahéthez a 6.a osztállyal csatlakoztunk. Iskolánkban a 2017-2018-as a 100. tanév. A centenárium alkalmából olyan hírességeket kerestünk, akiknek valamilyen évfordulójuk volt 2017- és 2018-ban. Mi Arany Jánost és a Toldit választottuk. Magyarórákon (5 óra), etikán (1 óra), technikán (1 óra) és informatika órán (1 óra) dolgoztunk a projekten.
2017.03.02-án, a költő születésének 200. évfordulóján a walesi Montgomery díszpolgárává avatták Arany Jánost. A walesi bárdok kétszáz éve született költőjének Eric Fairbrother, a balladában megörökített település polgármestere adományozta a posztumusz címet, a polgármesteri hivatal úgy hirdette meg az eseményt, hogy „a magyar Shakespeare” emléke előtt tisztelegnek.
A projekt célja volt, hogy a tananyagon túl tudjunk meg kicsit többet a korról, az öltözködésről, a hétköznapi életről, fegyverekről és a lovagokról. Cél volt a digitális eszközök használata az ismeretszerzéshez.
Mivel ezzel az osztállyal először vettünk rész a dth-n, előkészítő órán az alkalmazások telepítésével sok idő ment el, sok diáknak kellett segíteni ebben.Lovagok 29
 
Ez után összefoglaltuk a Toldi cselekményét, feladatlapot oldottunk meg egyénileg a Redmentán. Ellenőriztük az eredményeket.
A mű alapján 6 csoportban összegyűjtöttük a lovagi élet előnyeit és hátrányait. Ehhez használtuk az SimpleMind vagy az XMind:Zen programot. A kész gondolattérképeket el kellett küldeni emailben a címemre.
QR Code olvasóval kapták a következő feladatot, melyben a egy rövid szöveg szerepelt arról, hogy a divat tulajdonképp a XIV. században alakult ki, az öltözködés már nemcsak a társadalmi rangot hivatott tükrözni, hanem a hiúságot is. Ebből a szövegből kulcsszavakat kerestek a gyerekek, amit leírtak a füzetbe.
QR Code-dal két linket kaptak, ahol képeket találhattak a XIV. századi női és férfi öltözködési szokásokról, és ezek alapján kellett csoportban jellemzőket keresni, és azt rendszerezni. Az egyik linken ma készült ruhákat találtak, amik mintája a XIV. századi volt.
Két szövegértési feladat volt csoportban, egyiket a csoport lány tagjainak, a másikat a fiúknak kellett megoldani Nagy Lajos királyról és a lovagi erényekről. A feladatok megoldásához interneten is kellett keresni.
Megvizsgáltuk a lovagi öltözetet, és a fegyverzetre vonatkozó utalásokat összegyűjtöttük a Toldiból.
Technika órán a puskaporral foglalkoztak, mely ebben az időben, a század végén jelenhetett meg Európában.
Összehasonlítottuk Miklós lovagi életről alkotott elképzelését, tudását a gyűjtött anyagban szereplővel, és megbeszéltük, hogy a képregényhez (melyet informatikaórán készítettek) igyekeznek korhű ruhákban szereplő képeket alkalmazni.
Szófelhőt készítő programmal Arany János arcképét felhasználva fogalmakat kaptak, melyeket ki kellett keresni, majd a letöltött gondolattérkép használatával külön kellett válogatni a műhöz kapcsolódó és ahhoz nem kapcsolódó fogalmakat (csoportmunkában). A gondolattérképet ismét el kellett küldeni.
Végül feladatlapot kellett megoldani a Redmentán, melyre osztályzatot kaptak.
Eszközök:
• mobilok
• tábla pc.
• számítógép
• projektor
Programok, Weboldalak:
• Redmenta
• SimpleMind
• XMind
• QR Code olvasó
• http://hu.pinterest.com pin/429250026700677560/?lp=true

 

Képek:

 

 

Vera02 Vera03 Vera04 Vera05
Vera06 Vera07 Vera08 Vera09
Vera10 Vera11 Vera12 Vera13

 

 

 

 

A fejléc és a képek Holczapfel Zsuzsanna tanárnő munkái. Web programozás: Főző Attila

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.